Førstegangs-
konsultasjon

kr. 1.900

Oppfølgings-
/kontrolltime

kr. 1.050

Andre priser etter forespørsel