Førstegangs-
konsultasjon

kr. 1.800

Oppfølgings-
/kontrolltime

kr. 1.000

Andre priser etter forespørsel